โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (MySaas Field Service Manager) เป็น Web Application on the Cloud การใช้งานผ่าน Internet แบบ 100% ช่วยให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา.
มี wolk flow Management เพื่อให้สามารถปรับแต่งการใช้งานให้ดหมาะสมกับคความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็น บริษัทบริหารอาคาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ซ่อม ธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุง โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจซื้อมาขายไป หรือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น.

 

Service Manager
 

ช่วยให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมส่วนบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ทั้งงาน Preventive Maintenance , Corrective Maintenance , Stock Control , Purchasing , Sales Order แบบครบวงจร โดยออกแบบให้ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย.

 

 

Operations Management

โปรแกรมบริหารงานธุรกิจออนไลน์ เป็นโปรแกรมในรูปแบบของ Web-based application ช่วยจัดการในส่วนของงานขาย, สต็อก และงานจัดซื้อ ในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์ โปรแกรมทำงานแบบศูนย์รวมอย่างเป็นระบบ ข้อมูลการทำงานของทุกส่วนจะถูกเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลา.

Financial Management

ระบบบัญชีการเงิน (MySaaS Financial) เป็นอีกหนึ่งโมดูลหลักของ MySaaS Software ที่ช่วยคุณบริหารจัดการทางด้านระบบบัญชี, ระบบเจ้าหนี้ – ลูกหนี้, ทรัพย์สิน , ธนาคาร รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

 

 

 

Customer Relationship Management

MySaaS CRM เป็นโปรแกรมในรูปแบบของ Web-based ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการขาย การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โปรแกรมมีฟังค์ชั่น การทำงานอย่างครบถ้วนและมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายขายได้เป็นอย่างดี.

 

MySaas ช่วยคุณได้อย่างไร

โปรแกรมยืนหยุ่น สามารถปรับใช้งานได้กับทุกขนาดและทุกกลุ่มธุรกิจ

โปรแกรมใช้งานง่าย User ทุกระดับสามารถใช้งานได้ ทั้งยังเก็บข้อมูลการทำงานได้อย่างครบถ้วน

มี Work Flow Management ช่วยจัดลำดับหรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตัวเอง

มี System log และ User log เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรมในทุก Module

สามารถติดตามสถานะงานซ่อมได้แบบ Real-time ทุกที่ทุกเวลา

สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ในระบบ UserและGroup user

ทราบถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแต่ละครั้ง (ค่าแรง, ค่าของ, ค่าจ้าง Sub Contract เป็นต้น)

มองเห็นภาพรวมงานค้างแต่ละประเภท ของช่างแต่ละท่าน ด้วย Dashboard

วัดประสิทธิภาพการทำงานของช่าง และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

MySaas ช่วยคุณได้อย่างไร

Job Alert & Reminder ระบบแจ้งเตือนผ่าน e-mail

Social Media สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่าง User ผู้ใช้โปรแกรม (Announcement & Massage Board)

Optional Field สามารถเพิ่ม Field การกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ ไม่ต้อง Customize

สามารถเลือกเงื่อนไขในการเรียกดูรายงานได้ด้วยตัวเอง

มีฟังค์ชั่น Search ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จัดลำดับความสำคัญของงานซ่อม (Job Priority)

Calendar View ตรวจอบปฏิทินงานซ่อมบำรุง เพียง Dreck and Drop สามารถย้ายตารางงานได้ทันที

รองรับการทำงานในส่วนที่เป็นงาน Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance

ลดการใช้กระดาษ (Paperless)

MySaas ช่วยคุณได้อย่างไร

รองรับการย้ายเครื่องจักรระหว่างสาขาหรือระหว่างลูกค้า

ตรวจสอบและวางแผนการใช้อะไหล่

ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงจุด Max-Min Stock

สามารถแนบไฟล์รูปภาพและเอกสารประกอบการทำงานในแต่ละใบงานได้

สามารถรับและเบิกอะไหล่ด้วยระบบบาร์โค๊ด (Bar code system)

มีระบบการปรับปรุงจำนวนสินค้าคงเหลือ (Stock Adjust)

รองรับระบบงานสั่งซื้อและงานขาย

ระบบ Serial Numbers และ Lot

Screenshots

SERVICE DASHBOARD

Personal License.
 

PM PLAN, SCHEDULING

Professional License
Email Support.

SERVICE REQUESTS

1-12 Team Members
Phone Support.