บจก.กิจประเทือง

BUSINESS KPT GROUP

 

KIJPRATHUANG CO., LTD.

is registered according to the Thai Commercial Law on March 03, 1999 with the capital of 3 millions Baht. The purpose of this company is to serve the information technology, computer development system and also to consult in business.

As an established corporate IT reseller and solutions provider, Kijprathuang is equipped with professional in-house capabilities to provide consistent services and support for major brands of IT hardware and software. In addition, we offer the yearly maintenance service contact for IT products and office's electric machines and also provide coverage for parts replacements and loaner services. We have a fully-equipped contact center to complete our service and maintenance provider of choice by maintaining a high service level of helpdesk and after-sales support. We also offer on-site support services to our customers.

 

ลักษณะธุรกิจ

         บริษัท กิจประเทือง จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะพัฒนาระบบ Software PowerRM รวมทั้งระบบ Warehouse Management อีกมากมาย เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม

 

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างรูปแบบการให้บริการ แก่ลูกค้าหลายธุรกิจ

         Enterprise Solutions การให้บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง Application Software PowerRM โครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรที่ต้องการดำเนินงานด้าน บริหาร การจัดการ บำรุงรักษาทรัพย์สิน ประเภท เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน อาคาร และระบบรักษาความปลอดภัย( cctv ) เป็นต้น
         ICT Services การให้บริการด้านไอที ประกอบด้วยการออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายและการอิมพลิเมนท์ ระบบรักษาความปลอดภัย และ การให้บริการฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงรักษา (MA) เป็นต้น

นโยบายหลัก : มีการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ชัดเจน

         บริษัท กิจประเทือง จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะพัฒนาระบบ Software PowerRM รวมทั้งระบบ Warehouse Management อีกมากมาย เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม